Obra berriak

Arkitektura eta hirigintza proiektuak burutzeko zure aukera

 • Arkitektura, eraikin eta espazio publikoak diseinatu, proiektatu eta eraikitzeko teknika eta artea da. Horretarako, tokiaren analisi, hausnarketa eta ezagutza sakon bat eskatzen du.

 • Era guztitako obra berriak egiten ditugu; etxebizitzak, lokalak, pabiloi industrialak... Beti ere arkitektura jasangarri eta efiziente batek duen garrantzia kontuan izanik.

 • Eremu urbanoak eraberritzeko proiektuak egiten ditugu; muga arkitektonikoen deuseztea, plaza eta parkeen diseinuak, hiri mailako antolaketak...

 • Obra berri baten prozesu osoan lagundu zaitzakegu; aurreneko marrazki kontzeptualetatik hasi eta obra osoa gauzatzeraino.

Erreformak

Eman itxura berri bat zure etxebizitza edo lokalari.

 • Berritu ezazu zure etxebizitza edo lokala. Itxura berri bat arrakastaren oinarri.

 • Etxebizitza zaharren distribuzio berriak, dekorazio ideaiak edo eraberritze osoak egiten ditugu.  Aholkularitza lan txikietatik, eraberritze oso baten obra eramateraino.

 • Zure lokalaren azalera osoa ahalik eta egokien aprobetxatzen  eta udaletxearen aurrean behar dituzun obra baimenak lortzen lagundu zaitzakegu. 

 • Fatxada zaharren eraberritze proiektuak egiten ditugu. Material berriekin konposizio berriak sortzetik, lehengo azalaren saneamendu baten proiektua egiteraino.

Zertifikatu energetikoak

Lortu behar duzun ziurtagiria 48 ordutan

 • Etxebizitza edo lokal bat saldu ala alokatu nahi denean lortu beharreko agiria da.

 • Higiezinen efizientzia energetikoa neurtzen da txosten honetan, hau da, etxebizitzaren kontsumo energetikoa eta sortutako CO2 kantitatea.

 • Horretarako,  ikuskapen bat egin behar da, eraikuntza materialak, leihoen egoera eta berogailu sistema aztertzeko.

 • Agiria 48 ordutan prest izateko bermea eskaintzen dugu.

Eraikinen ikuskaritza teknikoak (ITE)

Zaindu ezazu zure eraikinaren osasun egoera.

 • EIT eraikinen kontserbazio egoera azaltzen duen txosten teknikoa da,  goi mailako teknikari batek eraikina ikuskatu ondoren egindakoa.

 • Ikuskaritza tekniko honek gure eraikinaren "osasun" egoera zein izango den esango digu. Egitura eta instalazioen egoera, konpondu beharreko arazoak...

 • Euskal Autonomi Erkidegoan, 50 urtetik gorako eraikinek 2018ko ekaina baino lehen lortu beharko dute EIT txostena.

 • Eska iezaguzu aurrekontua inongo konpromezurik gabe.

Zer egiten dugu

Behar duzun arkitektura zerbitzua eskaintzen dugu.

 
 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivar 4.0 Internacional

www.origamiarkitektura.com     origami.arkitektura@gmail.com     628 065 470     678 054 543